Contact

TMC Poland Sp. z o.o.


ul. Kampinos 14
32-031 Włosań
woj. małopolskie
Tel:

+48 12 345 1626
+48 665 970 904

NIP: 9442254239
E-mail: tmc@tmcpoland.com

Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000665603, REGON: 366680913, NIP: 9442254239
Kapitał zakładowy (wpłacony): 50000,00 zł

We invite you to cooperate

Fill out the contact form