Rafinerie i Przemysł Chemiczny

Oferta TMC

Oferta TMC dla Rafinerii i Przemysłu Chemicznego obejmuje rozwiązania dla spowodowanych erozją i korozją problemów występujących w instalacjach przemysłowych oraz zapewnia poprawę sprawności instalacji poprzez znaczne zmniejszenie strat energii urządzeń grzewczych.

Awarie wynikające z procesów korozyjnych występują głównie w urządzeniach takich jak odcinki szczytowe kolumn, skraplacze, instalacje kotłów, wymienniki ciepła, piece, przegrzewacze, pompy, zawory, kominy, reaktory, rury kotłowe, przegrzewacze i inne pracujących w rafineriach urządzenia.

Awarie wynikające z procesów korozyjnych występują głównie w urządzeniach takich jak odcinki szczytowe kolumn, skraplacze, instalacje kotłów, wymienniki ciepła, piece, przegrzewacze, pompy, zawory, kominy, reaktory, rury kotłowe, przegrzewacze i inne pracujących w rafineriach urządzenia.

Ceramiczne powłoki emisyjne GreenCoat-HE

W celu znaczącej poprawy sprawności cieplnej systemów radiacyjnych, instalacji kotłowych, spalarni odpadów i pieców stosowanych w przemyśle ceramicznym, przetwórstwie chemicznym, hutnictwie i rafineriach zalecamy stosowanie specjalnych powłok GreenCoat-HE, charakteryzujących się wysoką emisyjnością.

Powłoki te zapewniają zwiększoną wymianę ciepła, co skutkuje znacznymi oszczędnościami energii, zwiększoną produkcją, krótszymi przestojami, zwiększoną trwałością materiału i niższą emisją NOx do atmosfery. Powłoki GreenCoat-HE mogą być nakładane w warunkach warsztatowych, na etapie produkcji urządzeń, a także na obiektach podczas planowanych przestojów operacyjnych. Mogą być stosowane na istniejących materiałach ogniotrwałych, a także na powierzchniach metalowych. Dzięki powłoce GreenCoat-HE energia promieniowania i konwekcji powstająca w procesie spalania gazu jest pochłaniana przez powierzchnię powłoki i równomiernie ponownie wypromieniowywana w całym urządzeniu, tworząc równomierny rozkład temperatury.

Po nałożeniu powłoki GreenCoat-HE energia cieplna pochłonięta przez powłokę jest ponownie wypromieniowywana, a następnie pochłaniana przez chłodniejszy produkt. Dzięki temu zarówno części metalowe, jak i ceramika ogniotrwała pracują w niższej temperaturze, „zatrzymują” mniej energii cieplnej, zmniejszając tym samym straty energii. GreenCoat-HE odzyskuje cenną energię, która normalnie jest tracona, ponieważ podczas cyklicznej pracy urządzenia powłoka działa jak „magazyn ciepła”.

Zwiększenie emisyjności materiału ogniotrwałego zwiększa energię cieplną zwracaną do obszaru roboczego urządzenia / absorbowaną przez produkt. Ponieważ może to spowodować wzrost temperatury pracy kotła, należy ustawić pracę palników na niższy poziom, co daje znaczne oszczędności paliwa. Alternatywnie, zamiast zmniejszać  zużycie paliwa, można zwiększyć wydajność systemu, zwiększając produkcyjność bez zwiększania zużycia paliwa.

Antykorozyjne powłoki ceramiczne GreenEco

Powłoki z serii GreenEco stosowane są do ochrony elementów kotła narażonych na ekstremalne warunki eksploatacyjne, takich jak rury ekranowe, komory paleniskowe, wymienniki ciepła, przegrzewacze. Materiały te posiadają wymagane przez konkretne zastosowania właściwości, takie jak wysoki współczynnik emisyjności, minimalne zwilżanie przez żużle, chemiczna neutralność, bardzo wysoka odporność na korozję i erozję.

Opracowane materiały pozwalają na wytwarzanie wolnych od porów i pęknięć powłok, które nie tylko zmniejszają, lub całkowicie eliminują osadzanie się żużla i innych zanieczyszczeń, ale również zapewniają ochronę przed wysokotemperaturową korozją i erozją, mają wysoką emisyjność i wysoką przewodność cieplną, tworzą trwałe połączenie z podłożem.

Materiały z serii GreenEco są zawiesinami ceramicznymi na bazie wody, nanoszonymi w temperaturze otoczenia. Proces nanoszenia poprzez natrysk zapewnia wielowarstwową, odpowiednio grubą powłokę, wolną od defektów strukturalnych, a jego wysoka wydajność redukuje bądź eliminuje czas dodatkowych przestojów. Produkt końcowy, dostosowany do konkretnej aplikacji, uzyskiwany jest w typowych warunkach występujących w kotłach w czasie remontu.

Nasze powłoki są szczelne, nie-reaktywne i neutralne chemicznie, dzięki czemu zapobiegają niszczącym powierzchnię rur reakcjom chemicznym (utlenianie i nawęglanie) oraz osadzaniu się produktów spalania węgla. Eliminują także dyfuzję węgla, tlenu, siarki i innych zanieczyszczeń gazowych do materiału rur kotła, tym samym utrzymują jego oryginalne właściwości metalurgiczne, przedłużając znacznie czas optymalnej eksploatacji kotła i zmniejszając ilość spowodowanych awariami przestojów.

Dzięki znakomitym właściwościom eksploatacyjnym, materiały te minimalizują lub znacznie obniżają zużycie rur kotła, spowodowane powyższymi czynnikami. Niski koszt nanoszenia sprawia, że są one doskonałą alternatywą dla tradycyjnych powłok.

Amorficzne powłoki metaliczne TuffStuff

TuffStuff to innowacyjny amorficzny materiał o unikalnych właściwościach, bardzo wysokiej odporności na zużycie mechaniczne i korozję. Stopy amorficzne są mechanicznie mocniejsze i mniej podatne na korozję, ponieważ nie mają naturalnie występujących granic ziaren, będących słabymi regionami, podatnymi na korozję i pękanie.

Materiał amorficzny TuffStuff jest drutem rdzeniowym zaprojektowanym specjalnie do procesu HDAS. Wytwarzana z niego amorficzna powłoka jest twarda, odporna na erozję i korozję, w temperaturach pracy do 950 ° C. Wysokiej jakości wykończenie można uzyskać za pomocą typowych technik szlifowania i polerowania powierzchni. TuffStuff jest stosowany w szerokiej gamie aplikacji przemysłowych, w których występuje gwałtowne zużycie erozyjne lub korozyjne. Wysoka zawartość Cr i Mo zapewnia doskonałą odporność na korozję chlorków, siarki i jodu.

Typowe właściwości powłoki:

  • Ogranicza/zapobiega korozji
  • Zapewnia ochronę przed erozją w wysokich temperaturach
  • Tworzy gęstą ciągłą powłokę o wysokiej twardości i minimalnej porowatości
  • Zapobiega dyfuzji do podłoża czynników powodujących korozję, umożliwiając rurom kotłowym utrzymanie ich właściwości metalurgicznych i wytrzymałości mechanicznej
  • Tworzy trwałe, mechaniczne połączenie z podłożem
  • Posiada wysoką odporność na szoki termiczne

Antykorozyjne powłoki metaliczne TuffCorr

Oferowane przez TMC powłoki metaliczne charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną (wycieranie, erozja) i odpornością korozyjną w szerokim przedziale temperatur.

Powłoki HDAS z serii TuffCorr zapewniają wieloletnią pracę kolumn, zbiorników i innych podzespołów instalacji przy zachowaniu optymalnych, stałych parametrów pracy. Korzyści dla klienta to wydłużony okres pracy urządzeń przy optymalnych parametrach procesu, znacznie niższe bieżące koszty konserwacji i napraw, mniejsza częstotliwość przestojów.

Zapraszamy do kontaktu w celu zaproponowania indywidualnych rozwiązań!