Energetyka

Zastosowania - Energetyka

Ekstremalne warunki, w których pracują konstrukcje i urządzenia w przemyśle energetycznym, wymagają stosowania specjalistycznych zabezpieczeń i materiałów ochronnych.

Niezabezpieczone elementy narażone są na wysokotemperaturową korozję, erozję i zanieczyszczenia, które powodują większą, często nieprzewidywalną ilość przestojów, zwiększają koszty konserwacji oraz zmniejszają żywotność konstrukcji i sprawność/wydajność urządzeń.

Oferowane TMC Poland usługi znajdują szerokie zastosowania w przemyśle energetycznym. Powłoki z serii Green Eco są wynikiem ponad 30-letniego doświadczenia w opracowywaniu i stosowaniu optymalnie dobranych materiałów do ochrony elementów kotła narażonych na ekstremalne warunki eksploatacyjne, takich jak rury ekranowe, komory paleniskowe, wymienniki ciepła. Materiały te posiadają wymagane przez konkretne zastosowania właściwości, takie jak wysoki współczynnik emisyjności, wysokie przewodnictwo cieplne, minimalne zwilżanie przez żużle, chemiczną neutralność, odporność na korozję i erozję. Powłoki dobierane są w zależności od przyczyny problemów występujących w kotłach. Nanosi się je na oczyszczone przez piaskowanie podłoże. Powłoka po utwardzeniu tworzy ciągłą, bardzo twardą powłokę, która chroni istotne komponenty kotła przed erozją i korozją. Wykazuje doskonałą przyczepność, wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, zapewniając skuteczną ochronę powierzchni kotłów

W zależności od problemu i wymagań eksploatacyjnych, możemy zaproponować rozwiązanie, które skutecznie zabezpieczy Państwa urządzenia przed najbardziej katastroficznymi procesami zużyciowymi, w tym wysokotemperaturowej korozji i erozji.

 • Nasze powłoki ceramiczne GreenEco oraz metaliczne TuffStuff i TuffCorr są specjalnie przystosowane do pracy w nowoczesnych kotłach energetycznych, opalanych węglem lub biomasą.
 • Powłoki z metali amorficznych, TuffStuff, gwarantują najwyższą ochronę przeciw wysokotemperaturowej erozji i korozji, w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.
 • Powłoki ceramiczne GreenEco doskonale chronią powierzchnie przeciwko wysokotemperaturowej korozji.
 • Stosowane przez nas najnowszej generacji powłoki emisyjne GreenCoat-HE znacznie podnoszą wydajność procesów produkcyjnych oraz zmniejszają zużycie paliw
 • Termoizolacyjne powłoki nano-ceramiczne z grupy Nanoglass pozwalają na znaczne obniżenie temperatury powierzchni urządzeń (zbiorniki, armatura, rurociągi, zmniejszając jednocześnie straty energii. Zastosowanie tych powłok pozwala na obniżenie strat energii nawet do 15% .

Firma GreenEco oferuje Państwu najnowsze innowacyjne rozwiązania dotyczące podniesienia wydajności procesów technologicznych a tym samym zapewniające znaczne oszczędności związane z zmniejszonym zużyciem paliwa, ochroną przeciwkorozyjną elementów, ograniczeniem emisji CO2.

Proponowane technologie nanoszenia wysoko emisyjnych warstw nano-ceramicznych do zastosowań w dużych przemysłowych urządzeniach grzewczych, nie tylko skutecznie zabezpieczają powierzchnie rur i wymurówek przed wysokotemperaturową degradacją, ale także znacząco  poprawiają sprawność urządzeń grzewczych i zwiększają wydajność procesów produkcyjnych. Systemy zabezpieczeń GreenCoat-HE to materiały ceramiczne o wysokiej emisyjności i reemisyjności promieniowania cieplnego, opracowane specjalnie do opalanych gazem przemysłowych urządzeń grzewczych pracujących w zakresie temperatur do 1650 °C. Nasze powłoki emisyjne zapewniają zwiększony transfer ciepła, oszczędności energii, wzrost produkcji, redukcję przestojów, zwiększoną trwałość materiałów  i gwarantują niższy poziom emisji do atmosfery.

Mniej energii pochłaniane przez wykładzinę ogniotrwałą, oznacza większą sprawność systemu. Większa sprawność to szybsze nagrzewanie (skrócony czas cyklu), co z kolei daje znaczną redukcję kosztów. Typowe oszczędności dla sektora gazu ziemnego i ropy naftowej wynikające z zastosowania powłok emisyjnych wynoszą średnio od 3% aż do 10%.

Najważniejsze cechy GreenCoat-HE obejmują:

 • Zastosowania do 1650°C
 • Wysoka odporność na szoki termiczne
 • Przyczepność - siła wiązania ponad 350 barów
 • Typowe grubości, w zależności od warunków – 50 – 100 μm
 • Emisyjność w przedziale 0.85 – 0.95 (dla porównania, typowe materiały ogniotrwałe mają emisyjność na poziomie 0,4 – 0,6)

Typowe zastosowania

Powłoki ceramiczne GreenEco i GreenCoat-HE oferują sprawdzone rozwiązania poważnych problemów występujących w kotłach elektrowni. Poniżej przedstawiono typowe zastosowania oferowanych przez nas materiałów:

 • Zabezpieczenia obudowy kotłów
 • Ściany szczelne i rury kotłowe
 • Przegrzewacze i podgrzewacze
 • Wymienniki ciepła
 • Kotły i piece - materiały ogniotrwałe
 • Systemy odprowadzenia spalin
 • Kominy
 • Grzejniki
 • Uszczelnienia powłok metalicznych

Cechy i zalety

Oferujemy sprawdzone produkty przeznaczone do pracy w ekstremalnych temperaturach, atmosferze korozyjnej, w warunkach erozji i przeciwdziałające nalotom. Odpowiednio dobrany materiał nanosimy na specjalnie przygotowane podłoża stalowe i wymurówki, tworząc  monolityczną barierę która będzie się sprawdzać w najtrudniejszych warunkach pracy kotła.

Korzyści:

 • Mniejsze koszty konserwacji
 • Mniejsza ilość napraw i przestoi
 • Większa wydajność
 • Wydłuża żywotność każdej powierzchni
 • Osłania przed ścieraniem, uderzeniami i agresywnym środowiskiem
 • Ochrona przed korozją
 • Materiał przylega do prawie dowolnego podłoża, niezależnie od kształtu i wielkości
 • Materiał pracuje razem z podłożem uwzględniając rozszerzalność cieplną podłoża
 • Możliwość stosowania w najwyższych temperaturach

Pierwotny stan rur w kotle

Rury po zabezpieczeniu powłoką

Zapraszamy do kontaktu w celu zaproponowania indywidualnych rozwiązań!