Powłoki do kotłów

Specjalistyczne materiały do zabezpieczeń instalacji kotłów przemysłowych

W zależności od rodzaju spalanych paliw, temperatur kotłów i specyfikacji pojemności urządzeń, stosując nasze powłoki pomagamy właścicielom i operatorom elektrowni ograniczyć przestoje, wydłużyć żywotność nowych lub istniejących rur kotłowych i pieców oraz zmniejszyć korozję i zażużlanie. Krótkoterminowe oszczędności często zwracają koszty instalacji w ciągu kilku miesięcy, a w dłuższej perspektywie powłoki TMC wielokrotnie przedłużają żywotność kotłów, pieców i innych urządzeń technologicznych.

Powłoki ceramiczne GreenEco

Aby lepiej zaadresować wymagania klienta, opracowaliśmy trzy rodzaje materiałów ceramicznych, dostosowanych do konkretnych warunków eksploatacyjnych:

1. Powłoka ceramiczna GreenEco – standardowa powłoka o bardzo wysokiej odporności korozyjnej i dobrej odporności na erozję. Zalecana w przypadkach, gdy mamy do czynienia z silnie korozyjną atmosferą połączoną z umiarkowaną erozją.

2. Powłoka ceramiczna GreenEco-E – ceramika o podwyższonej odporności na erozję. Zalecana w przypadkach, gdy mamy do czynienia z typową dla większości instalacji, korozyjną atmosferą połączoną z umiarkowaną erozją.

3. Powłoka ceramiczna GreenEco-S – ceramika o dużej gładkości, stosowana w przypadku, gdy dużym problemem jest osadzanie się żużla i innych zanieczyszczeń.

Więcej informacji na temat powłok ceramicznych GreenEco znajduje się TUTAJ

TMC Poland jest partnerem strategicznym firmy Fireside Coatings na terenie EU.

Warstwy Metaliczne

Stosowane przez TMC powłoki metaliczne z serii TUFF:

 • Ograniczają/zapobiegają korozji
 • Zapewniają ochronę przed erozją w wysokich temperaturach
 • Posiadają wysoką emisyjność i wysoką przewodność cieplną
 • Tworzą gęste, ciągłe powłoki o minimalnych porowatościach
 • Zapewniają właściwą ochronę nie tylko przeciwko korozji i erozji, ale także przeciw uszkodzeniom mechanicznym.
 • Ograniczają wiązanie się żużla z powierzchnią rur i zapobiegają reakcjom chemicznym (utlenianie i korozja chemiczna) powodującym powstawanie warstw korozyjnych.
 • Zapobiegają dyfuzji węgla, tlenu, siarki i innych zanieczyszczeń gazowych do materiału bazowego rur, tym samym umożliwiając rurom kotła utrzymanie ich właściwości metalurgicznych i wytrzymałości mechanicznej.
 • Powłoki, natryskiwane metodą HDAS, charakteryzują się minimalną porowatością i bardzo niską zawartością tlenków oraz tworzą trwałe połączenie z podłożem.
 • Odporność na szok termiczny i przyczepność naszych powłok, są na tyle wysokie, aby wytrzymały one ekstremalne warunki operacyjne, takie jak nagrzewanie kotła do jego maksymalnej temperatury i następne schładzanie do temperatury pokojowej.

Nasze powłoki metaliczne obejmują następujące materiały:

 • TuffStuff – specjalnie opracowany materiał o strukturze amorficznej
 • TuffCorr – materiał na bazie Ni-Cr opracowany specjalnie pod kątem ochrony elementów kotłów przeciwko silnej erozji i korozji.
 • TuffCorr-A – materiał na bazie Ni-Cr stosowany do ochrony urządzeń kotłowych przeciwko erozji i korozji.
 • TuffCorr-B – materiał na bazie Ni-Cr stosowany do ochrony urządzeń kotłowych przeciwko korozji.

Do nanoszenia powłok metalicznych stosujemy metodę HDAS – innowacyjną technologię natrysku termicznego, pozwalającą na uzyskiwanie warstw o minimalnej porowatości i bardzo niskiej zawartości tlenków.

Zapraszamy do współpracy