Powłoki emisyjne

GreenCoat-HE

Wysoko emisyjne powłoki ceramiczne z grupy GreenCoat, zapewniają zwiększenie sprawności energetycznej instalacji poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania powstałej w procesie spalania energii cieplnej urządzeń, a także skuteczne eliminują problemy spowodowane szokami termicznymi, erozją i korozją, typowo występującymi w instalacjach przemysłowych.

Tego typu awarie występują głównie w urządzeniach takich jak odcinki szczytowe kolumn, skraplacze, instalacje kotłów, wymienniki ciepła, piece, przegrzewacze, pompy, zawory, kominy i reaktory. Skutkiem procesów korozyjnych są przestoje, lub co najmniej znaczne zmniejszenie sprawności urządzeń wynikające ze spadku wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych, osadzania się żużla, obklejania wymienników ciepła, rur radiacyjnych itp. Proponowana przez nas powłoka skutecznie eliminuje tego typu problemy. Wybór konkretnej powłoki zależy od rodzaju podłoża, występujących związków chemicznych oraz temperatury pracy.

W celu znaczącej poprawy sprawności cieplnej systemów radiacyjnych, instalacji kotłowych, spalarni odpadów i pieców stosowanych w przemyśle ceramicznym, przetwórstwie chemicznym, hutnictwie i rafineriach zalecamy stosowanie specjalnych powłok GreenCoat-HE, charakteryzujących się wysoką emisyjnością.

Proponowana powłoka zapewnia zwiększoną wymianę ciepła, co skutkuje znacznymi oszczędnościami energii, zwiększoną produkcją, krótszymi przestojami, zwiększoną trwałością materiałów wymurówek i rur, oraz niższą emisją CO2 do atmosfery. Powłoki GreenCoat mogą być nakładane w warunkach warsztatowych, na etapie produkcji urządzeń, a także na obiektach podczas planowanych przestojów operacyjnych. Mogą być stosowane na istniejących, starych materiałach ogniotrwałych, a także na nowych. Dzięki powłokom GreenCoat energia promieniowania i konwekcji powstająca w procesie spalania gazu jest pochłaniana przez powierzchnię powłoki i równomiernie ponownie wypromieniowywana w całym urządzeniu, tworząc równomierny rozkład temperatury.

Po zastosowaniu materiałów wysoko emisyjnych GreenCoat-HE energia cieplna pochłonięta przez powłokę jest ponownie wypromieniowywana, a następnie pochłaniana przez chłodniejszy produkt. Dzięki temu zarówno części metalowe, jak i ceramika ogniotrwała pracują w niższej temperaturze, „zatrzymują” mniej energii cieplnej, zmniejszając tym samym straty energii. GreenCoat odzyskuje cenną energię, która normalnie jest tracona, ponieważ podczas cyklicznej pracy urządzenia powłoka działa jak „magazyn ciepła”.

Zwiększenie emisyjności materiału ogniotrwałego zwiększa energię cieplną zwracaną do obszaru roboczego urządzenia / absorbowaną przez produkt, co pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa. Alternatywnie, zamiast zmniejszać zużycie paliwa, można zwiększyć wydajność systemu, zwiększając produkcyjność bez zwiększania zużycia paliwa.

Materiały i technologie zwiększania emisyjności i przewodności cieplnej.

GreenCoat-HE to powłoka wysoko emisyjna specjalnie opracowana do nanoszenia na powierzchnie gęstych i miękkich materiałach ogniotrwałych (betony, cegły ogniotrwałe oraz wełna i płyty ceramiczne o niskiej gęstości) oraz stali.

Powłoki o wysokiej emisyjności GreenCoat-HE działają z wykorzystaniem zasady ciała doskonale czarnego. Zaprojektowane zostały w celu znacznej poprawy wydajności cieplnej przemysłowych urządzeń z promiennikami podczerwieni, pieców przemysłowych, spalarni śmieci, pieców tunelowych do wypalania ceramiki, oraz systemów grzewczych stosowanych w przemyśle chemicznym, metalurgicznym i rafineryjnym. W przypadku tych powłok odnotowano oszczędności gazu ziemnego i oleju w zakresie kilku procent.

Zaleca się pokrycie jak największej powierzchni wymurówki powłoką emisyjną, aby zapewnić mniejsze straty ciepła i większą oszczędność energii.

Powłoki o wysokiej emisyjności pochłaniają i ponownie emitują znacznie więcej promieniowania i ciepła konwekcyjnego niż powierzchnie wymurówek bez powłoki. Współczynnik emisyjności GreenCoat-HE wynosi ok. 0,88 – 0,94. Dla porównania, dla samych wymurówek wynosi on ok. 0,4 – 0,5. W przypadku materiałów ogniotrwałych, naniesienie warstwy emisyjnej zmniejsza ilość energii cieplnej zmagazynowanej przez wymurówki co, oprócz zwiększonej sprawności urządzenia, skutkuje także mniejszym szokiem termicznym i związanymi z nim naprężeniami termicznymi w wymurówce, a co za tym idzie ich dłuższą żywotnością oraz zmniejszonymi kosztami remontów. Ponieważ wymurówki pochłaniają mniej energii, następuje szybsze nagrzewanie produktu, co skraca czas cyklu, zmniejsza zużycie paliwa i tym samym zmniejsza koszty produkcji.

Efekty nakładania powłok GreenCoat-HE obejmują szybsze nagrzewanie produktu, skrócony czas cyklu i redukcję kosztów energii. Co więcej, proponowane powłoki znacznie zwiększa trwałość wymurówek.

Efekt pośredni stosowania proponowanych materiałów to znaczne obniżenie, coraz bardziej kosztownej, emisji CO2. Aktualnie ceny uprawnień do emisji CO2 wynoszą ok. 100 Euro/tonę.

Zapraszamy do współpracy