Polityka jakości

Nasza działalność

Działalność TMC Poland Sp. z o.o. koncentruje się na realizacji usług w obszarze szeroko rozumianej inżynierii powierzchni. Oferowane przez nas rozwiązania i usługi zapewniają Spółce oraz jej klientom uzyskanie znaczących korzyści ekonomicznych dzięki istotnej poprawie pozycji konkurencyjnej poprzez zdecydowaną poprawę jakości i trwałości części maszyn i urządzeń oraz znaczne obniżenie kosztów produkcji i utrzymania ruchu.

Nadrzędnym celem jest dla nas stałe podnoszenie zadowolenia i zaufania klientów, tworzenie najwyższej jakości produktów i usług oraz dbanie o rozwój firmy i wzrost satysfakcji pracowników.

Misją naszej firmy jest pomoc naszym klientom w opracowaniu procesów obróbki powierzchni, z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i materiałów, spełniających ich indywidualne wymagania, zmniejszające koszty i podnoszące jakość gotowego wyrobu.

Jakość świadczonych przez TMC Poland usług poparta jest naszym ponad 50-cio letnim doświadczeniem we wszystkich aspektach stosowanej inżynierii materiałowej.  Nasze usługi realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w certyfikowanych systemach zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-EN ISO 45001:2018. 

Naszym nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb wszystkich stron zainteresowanych naszymi usługami.

  • Klientów - poprzez dążenie do jak najlepszego spełnienia ich wymagań i oczekiwańymi z serii TuffStuff i TuffCorr.
  • Pracowników - zapewniając im atrakcyjną pracę i możliwości rozwoju oraz uczciwie ich wynagradzając,
  • Dostawców - gwarantując im uczciwe wypełnianie warunków umowy, terminowe regulowanie zobowiązań, godne reprezentowanie ich marki na polskim rynku.

W naszych działaniach kierujemy się podstawowymi zasadami zarządzania jakością wyznaczającymi cele i kierunki działania:

  • Troska o klienta - biorąc pod uwagę obecne i przyszłe potrzeby naszych klientów oferujemy im najnowocześniejsze rozwiązania oraz podejmujemy wszelkie starania w dążeniu do ich pełnej satysfakcji.
  • Przywództwo - poprzez ustalenie jasnych celów i kierunki działania firmy oraz konsekwentne działania zmierzające do ich realizacji dążymy do urzeczywistnienia naszej wizji.
  • Zaangażowanie ludzi - mając świadomość, że nasi pracownicy są istotą naszej firmy zapewniamy im możliwość rozwoju i ciągłego doskonalenia, motywujemy ich i zachęcamy do pełnego zaangażowania w ramach powierzonej im odpowiedzialności.
  • Ciągłe doskonalenie - ciągłe doskonalenie we wszelkich obszarach działalności stanowi stały cel naszej firmy.
  • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów - wszelkie podejmowane decyzje oparte są na analizie danych i faktów.
  • Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami - dbamy o wzajemne korzystne relacje z naszymi dostawcami ufając, że zwiększają one zdolność obu stron do stałego rozwoju.

Traktując System Zarządzania Jakością jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki, Zarząd TMC deklaruje zapewnienie warunków i zasobów oraz wsparcie i osobiste zaangażowanie w jego utrzymanie i doskonalenie, co powinno zagwarantować, że ustalone cele będą realizowane.

9001
iso45001

Zapraszamy do współpracy