Systemy i technologia HVAF firmy Kermetico.

 

HVAF Opis Procesu Natrysku Naddwi瘯owego Powietrze-Paliwo

Naddwi瘯owy Natrysk Powietrze-Paliwo Kermetico (Kermetico HVAF) jest procesem wytwarzaj鉍ym wysokiej jakoci pow這ki z metali, stop闚, w璕lik闚 i bork闚 na pod這瘸ch metalicznych.

Materia pow這kowy w formie proszk闚 stopowych lub kompozytowych podawany jest do palnika Kertmetico HVAF. Palnik u篡wa spr篹one powietrza do spalania paliwa (propanu, propylenu, gazu ziemnego itp.) wytwarzaj鉍 wysokiej pr璠koci strumie gaz闚 powstaj鉍ych w procesie spalania. W strumieniu tym proszek jest podgrzewany i przyspieszany, by w momencie uderzenia o pod這瞠 detalu wytworzy pow這k.

Jako i wydajno grupy system闚 Kermetico wynika ze stosunkowo niskiej temperatury zap這nu mieszanki paliwowo-powietrznej, w po章czeniu z osiowym podawaniem proszku poprzez d逝g komor spalania, gdzie niska pr璠ko gazu zezwala na wystarczaj鉍o d逝gi czas stopniowego ogrzewania cz零tek proszku. Przyspieszenie materia堯w wyst瘼uje w dyszy o du瞠j rednicy. Du瘸 rednica dyszy potrzebna jest do przep造wu znacznej obj皻oci azotu, obecnego w u篡wanym do spalania powietrzu. Zapewnia to tak瞠, 瞠 ciany dyszy nie oddzia逝j z cz零teczkami. Pozwala to na stosowanie dyszy, kt鏎a jest na tyle d逝ga, 瞠 mo磧iwe jest odpowiednie przyspieszenie proszku, zwykle od 800 do ponad 1200 m/s. W komorze spalania stosuje si katalityczny wk豉d ceramiczny w celu zapewnienia szerokiego zakresu stabilnych parametr闚 spalania.

Precyzyjna kontrola temperatury proszku na granicy punktu topnienia and wysokie pr璠koci zderzenia cz零teczek z pod這瞠m s charakterystycznymi parametrami odr騜niaj鉍ymi proces HVAF firmy Kermetico od innych.

 

Schemat Konfiguracji urz鉅zenia HVAF Kermetico

 

Jako Pow這ki HVAF:
Temperatura spalania mieszanin powietrzno-paliwowych jest zazwyczaj o 1000 C ni窺za ni w spalaniu tlenowo-paliwowowym. Ta ni窺za temperatura jest idealna do stopniowego ogrzania cz零tek metali i w璕lik闚 spiekanych do lub nieznacznie powy瞠j temperatury topnienia metali. W por闚naniu z procesami HVOF, pocz靖kowa zawarto tlenu w mieszaninie gazowej, jest 5-krotnie ni窺za dla procesu HVAF.

Oba te czynniki zapobiegaj utlenianiu metalu i rozk豉dowi w璕lik闚 oraz dyfuzji w璕lik闚 do metalicznej osnowy. Czynniki te pozwalaj na utrzymanie przez pow這k oryginalnej plastycznoci proszkowego materia逝 pow這kowego, nawet jeli twardo pow這ki w璕lika spiekanego przekracza 1700 HV300 .

 

Systemy HVAF Kermetico

Urz鉅zenie Kermetico AK HVAF nanosi pow這ki z 5-6 razy wy窺z wydajnoci, o 20-30% wy窺z sprawnoci osadzania i z 30% mniejszym rozrzutem ni ka盥y inny system HVOF. Wybieraj鉍 Kermetico AK, producent pow這k HVOF obni瘸 koszt produkcji o co najmniej 50% tych ponoszonych przez konkurent闚 stosuj鉍ych HVOF, a dzi瘯i lepszej jakoci pow這k uzyskuje dodatkow przewag nad konkurencj.

 

WC/Co/Cr w豉ciwoci pow這ki

Typowa dla HVOF

Kermetico HVAF - konfiguracja palnika

Economy

Balanced

Ultra-quality

Sprwano procesu, %

40-55

60-70

48-58

36-42

Twardo, HV300

1050-1250

1050-1250

1250-1350

1350-1600+

Porowato (metalografia)

<0.8

<0.8

<0.5

<0.3

Przyczepno (dla gruboci 1.00 mm), MPa

80+

Chropowato powierzchni po natrysku, 痠

3.5-4.5

1-3.2

Maksymalna grubo pow這ki, mm

12

12

3

1.5

 

Urz鉅zenie Kermetico AK jest tak瞠 stosowane do nanoszenia pow這k z Ag, Al, Cu, Sn, Ti i innych materia堯w, uwa瘸nych za nietypowe dla HVOF.
 

Utleniacz i ch這dziwo::    Spr篹one powietrze, Cinienie w przedziale 8-11.5 bar (115-165 PSIG).               

Paliwo:                            Propan, Propylen, Propan-Butan (LPG), lub gaz naturalny. Cinienie: 7-11.5 bar (100-165 PSIG)

 

Palniki AK HVAF Kermetico

Palnik

Opis

Max wydajno/ godz.

 

 

AK7

Du瞠 detale o rednicy powy瞠j >200 mm

33+ kg

 

Palnik du瞠j mocy z szerokim zakres cinie w komorze spalania do nanoszenia wysokiej jakoci pow這k na du篡ch powierzchniach. 

Najni窺zy koszt natrysku du篡ch detali.

Najni窺zy stopie utlenienia materia逝 pow這kowego.

AK6

Uniwersalny palnik do w璕lik闚 dla detali o rednicy 5-250 mm

28 kg

 

Palnik zaprojektowany do natrysku w璕lika wolframu na detale o r騜norodnej geometrii. 70% mocy palnika AK7.

AK5

Ma造 palnik do natrysku ma造ch detali

15 kg

 

Pow這ki z metali, stop闚 i w璕lik闚 dla detali o rednicy poni瞠j 200 mm, rednicy wewn皻rznej od 200 mm , cienkocienne z這穎ne kszta速y.

 

AK-HH

Palnik r璚zny do natrysku skomplikowanych geometrii

15 kg

 

Uniwersalny palnik r璚zny wyposa穎ny z uchwytem do robota.

Do natrysku metali, stop闚 I w璕lik闚.

Waga palnika: 2.5 kg (5 lbs.)

 

AK-ID

 

 AK-IDR

minimalna rednica wewn皻rzna  80 mm

 

G這wica obrotowa, rednica minimum 100 mm

5 kg

 

Ch這dzenie powietrzem; wielogodzinna praca przy natrysku rednic wewn皻rznych. K靖 natrysku - 90.

 

Ka盥y palnik, z wyj靖kiem palnik闚 ID mo瞠 by skonfigurowany do Ultra (najwy窺ze pr璠koci), Economy (najwy窺za sprawno/ DE), lub Balanced I mog by u篡wane trybie przygotowania powierzchni (piaskowanie) jak i nanoszenia pow這ki.

 

Konsole steruj鉍e i podajniki proszku Kermetico

AK02: Przemys這wy Kontroler i Wielkoekranowy Wywietlacz

 

 

Podajnik proszku

Wybrane funkcje System闚 AK Kermetico:

‒  Przemys這wy Kontroler/tablet IP67 + Sterownik PLC;

  Nieograniczona liczba zapisanych program闚;

  Jeden system pasuje do wszystkich palnik闚;

  R騜norodno podajnik闚 proszkowych i parownik闚 gazowych;

  Wykonane na specjalne zam闚ienie systemy i palniki;

 i wi璚ej.

 

Sprzeda Urz鉅ze HVAF firmy Kermetico

Od dnia powstania firmy w roku 2006 zainstalowalimy na wiecie ponad 60 system闚 HVAF. Niekt鏎e z nich pracuj na uniwersytetach lub w laboratoriach rz鉅owych i przemys這wych, jednak瞠 zdecydowana wi瘯szo znalaz豉 zastosowanie w produkcji.

Urz鉅zenia nasze mog by wyposa穎ne w r騜ne palniki; s one wytrzyma貫 i sprawne technicznie. I nie s one drogie. Zak豉daj鉍, 瞠 natryskujesz w璕lik wolframu przez 3 godziny dziennie, koszt inwestycji zwraca po 3 miesi鉍ach

Skontaktuj si z naszym lokalnym przedstawicielem w Polsce w celu uzyskania dodatkowych informacji w j瞛yku polskim.

 

Zapraszamy do wsp馧pracy

 

Por闚nanie urz鉅ze HVAF i HVOF - 99 KB  

 

Opis urz鉅ze HVAF - 737 KB